กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

Live Online หัวข้อ "สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายใหม่ในช่วงวิกฤติ" (รหัส HCS1)

ราคา 3,500 บาท (VAT Included)

หลักสูตรมีการอบรม 2 sessions คือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 10.30 น. และ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 10.30 น.


หมายเหตุ
  1. ราคาพิเศษถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
  2. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินและได้รับการยืนยันกลับจากแพคริม
  3. สอบถามข้อมูล
    • Official LINE:,https://lin.ee/kyTQlvz
    • Public Workshop โทร: 081-934-7848
    • In-House Workshop โทร: 099-456-2946

© 2018 PacRim Group, All Rights Reserved