กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

ราคา 1,500 บาท (VAT Included)

วันสัมมนา Live Online

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

หมายเหตุ
  1. ราคาพิเศษถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
  2. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินและได้รับการยืนยันกลับจากแพคริม
  3. สอบถามข้อมูล
    • Official LINE:,https://lin.ee/kyTQlvz
    • Public Workshop โทร: 081-934-7848
    • In-House Workshop โทร: 099-456-2946

© 2020 PacRim Group, All Rights Reserved